logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Radom
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 AKTUALNOŚCI
minus Ochrona Danych Osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
minus Skargi i wnioski
plus Filie urzędu
plus Struktura organizacyjna
minus Zarządzenia Dyrektora PUP
minus Zadania i status prawny PUP
minus Rejestry, Ewidencje, Archiwa
 OFERTY PRACY
minus Oferty regionalne
minus Oferty - ogłoszenia
minus Oferty pracy za granicą
minus EURES
 INFORMACJE DLA KLIENTÓW
plus Rejestracja osoby bezrobotnej
minus Rejestracja poszukującego pracy
minus Ubezpieczenie zdrowotne
minus Poradnictwo zawodowe
minus Pośrednictwo pracy
minus Szkolenia
minus Przygotowanie zawodowe dorosłych
minus Finansowanie studiów podyplomowych
minus Trójstronna umowa szkoleniowa
minus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Kryteria przyznawania refundacji
minus Zwroty kosztów przejazdu i zakwaterowania
minus Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów
minus Projekty PUP
   minus Badanie Radomskiego Rynku Pracy
   minus PROJEKT "INICJATYWA" PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
   plus EFS SPO RZL 2004 - 2006
   minus Mazowsze 2007
   minus Partnerstwa EFS
   minus Badanie ankietowe osób bezrobotnych
   minus Realizacje IKD oraz DS w 2007 roku
   minus Mazowsze 2008
   minus Profesjonalni - Program Operacyjny Kapitał Ludzki
   minus Profesjonalny Urząd 6.1.2 POKL
   minus "Aktywni na rynku pracy" Poddziałanie 7.2.1 POKL
   minus Program Aktywizacji Zawodowej osób do 30 roku życia
   minus Projekt „Powrót kobiet na rynek pracy” (Poddziałanie 7.2.1 POKL)
   minus MOBILNY RADOM- staże dla bezrobotnych w Niemczech
   minus Projekt: Nowa Szansa
   minus Partnerstwo dla pracy
   minus Projekt "CZAS NA START"
   minus PO WER
   minus RPO WM 2015 - 2016
   minus RPO WM 2017 - 2018
minus Zasady przyznawania pomocy państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych
minus Centrum Aktywizacji Zawodowej
minus Transfer zasiłku
minus Platforma SEPI
minus Bezpłatne przejazdy
 USŁUGI ELEKTRONICZNE
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Usługi elektroniczne PSZ
 PRAWO PRACY
minus Ustawy
minus Obowiązujące akty prawne
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Podmioty ekonomii społecznej
minus Podmioty
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


INFORMACJE DLA KLIENTÓW > Projekty PUP > Mazowsze 2008


MAZOWSZE 2008 


"MAZOWSZE 2008"

 

  Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Osób Bezrobotnych „MAZOWSZE 2008” realizuje projekt pn. „Droga do Zatrudnienia”. Ogólna wartość projektu wynosi 10.637.200 zł. Udział w projekcie weźmie 1276 osób bezrobotnych. Projekt obejmuje swoim zasięgiem powiat radomski ziemski i grodzki i trwa od 01.04.2008 do 31.12.2008 roku.
   Projekt „Droga do zatrudnienia” ma na celu aktywizację zawodową osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, podniesienie ich kwalifikacji zawodowych i zwiększenie zatrudnienia osób bezrobotnych. Działania w ramach projektu były skierowane do defaworyzowanych na rynku pracy grup bezrobotnych, a zwłaszcza do osób długotrwale bezrobotnych, bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bezrobotnych powyżej 50 roku życia oraz innych grup osób mających problemy ze znalezieniem zatrudnienia.
   W ramach projektu „Droga do zatrudnienia” skierowanych zostanie 230 osób bezrobotnych do odbycia stażu, do odbycia przygotowania zawodowego 120 osób, w ramach robót publicznych skierowanie otrzyma 120 osób, jednorazowe środki na podjecie działalności gospodarczej otrzyma 200 osób, natomiast zostanie wyposażonych i doposażonych 291 stanowisk pracy. PUP zorganizuje również szkolenia dla 315 osób bezrobotnych:

 • prawo jazdy kat.C dla 30 osób bezrobotnych,
 • prawo jazdy kat.C+E dla 20osób,
 • podstawy języka angielskiego (dla średnio zaawansowanych) 10 osób,
 • ADR – przewóz materiałów niebezpiecznych dla 5 osób,
 • specjalista ds. kadr i płac dla 20 osób,
 • podstawy obsługi komputera i kasy fiskalnej dla 40 osób,
 • księgowość komputerowa dla 30 osób,
 • masaż klasyczny dla 10 osób,
 • kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym dla 40 osób,
 • spawacz MAG 135 i TIG 141 dla 10 osób,
 • kosmetyczka z elementami manicure i pedicure dla 10 osób,
 • kelner-barman dla 10 osób,
 • grafika komputerowa dla 10 osób,
 • operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC dla 10 osób,
 • operator koparko-ładowarek kl. III dla 10 osób,
 • opiekunka osób starszych i chorych z językiem angielskim (podstawy) dla 10 osób,
 • bukieciarstwo dla 10 osób,
 • stylizacja paznokci dla 10 osób.

   W ramach szkolenia aktywnego poszukiwania pracy dla 10 osób bezrobotnych urząd planuje pomoc bezrobotnym w zmianie postaw na bardziej otwartą i aktywną oraz pobudzenie ich do samodzielnego poszukiwania pracy. Osoby bezrobotne zdobędą podstawowe umiejętności poruszania się na rynku pracy, nastąpi poprawa ich wizerunku i autoprezentacji oraz wzrośnie ich pewność siebie.

Ilość odwiedzin: 10976
Nazwa dokumentu: Mazowsze 2008
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która wprowadzała dane: Dorota Wojtala
Data wytworzenia informacji: 2008-05-16 08:52:49
Data udostępnienia informacji: 2008-05-16 08:52:49
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-21 10:17:55

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner