logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Radom
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 AKTUALNOŚCI
minus Ochrona Danych Osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
minus Skargi i wnioski
plus Filie urzędu
plus Struktura organizacyjna
minus Zarządzenia Dyrektora PUP
minus Zadania i status prawny PUP
minus Rejestry, Ewidencje, Archiwa
 OFERTY PRACY
minus Oferty regionalne
minus Oferty pracy za granicą
minus EURES
 USŁUGI ELEKTRONICZNE
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Usługi elektroniczne PSZ
 PRAWO PRACY
minus Ustawy
minus Obowiązujące akty prawne
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Podmioty ekonomii społecznej
minus Podmioty
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A"PROFESJONALNI"


 

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Referat ds. Programów realizuje projekt pod nazwą „PROFESJONALNI” priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, poddziałanie 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie”. Ogólna wartość projektu wynosi 703.301,00 PLN. Projekt przewidziany jest dla 125 osób - skierowany jest do pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu i będzie trwał do 31.12.2009 roku. 
   Projekt „PROFESJONALNI” ma na celu podniesienie jakości usług świadczonych na rzecz osób bezrobotnych i biernych zawodowo, w tym zwłaszcza wczesna identyfikacja potrzeb klientów instytucji rynku pracy oraz diagnozowanie możliwości ich rozwoju zawodowego, a także zwiększenie dostępności usług pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego. Istotne jest wsparcie działalności metodycznej Urzędu poprzez rozwój i wzmocnienie kompetencji pracowników służb zatrudnienia, a w konsekwencji doskonalenie instytucjonalnej obsługi rynku pracy w drodze upowszechniania pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego poprzez dofinansowanie zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników zajmujących się aktywizacją zawodową osób bezrobotnych.
   W ramach projektu przewidziane jest zatrudnienie 5 osób (3 osoby na stanowisku doradcy zawodowego oraz 2 osoby na stanowisku pośrednika pracy). Ponadto projekt przewiduje przeszkolenie 120 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy i jego filii. W ramach działań przewidzianych w projekcie pracownicy zainteresowani szkoleniami zostaną przeszkoleni z zakresu pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego, udzielania pomocy publicznej, prawa pracy, finansów publicznych, zarządzania kadrą, zamówień publicznych, profesjonalnej obsługi bezrobotnych, E-Urząd oraz obsługi komputera/ECDL/.
   Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozyskana kwota dofinansowania wynosi 600.755,84 PLN.

Ilość odwiedzin: 13949
Nazwa dokumentu: Profesjonalni - Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która wprowadzała dane: Dorota Wojtala
Data wytworzenia informacji: 2008-05-16 09:10:38
Data udostępnienia informacji: 2008-05-16 09:10:38
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-21 10:12:26

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner