logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Radom
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 AKTUALNOŚCI
minus Ochrona Danych Osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
minus Skargi i wnioski
plus Filie urzędu
plus Struktura organizacyjna
minus Zarządzenia Dyrektora PUP
minus Zadania i status prawny PUP
minus Rejestry, Ewidencje, Archiwa
 OFERTY PRACY
minus Oferty regionalne
minus Oferty pracy za granicą
minus EURES
 USŁUGI ELEKTRONICZNE
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Usługi elektroniczne PSZ
 PRAWO PRACY
minus Ustawy
minus Obowiązujące akty prawne
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Podmioty ekonomii społecznej
minus Podmioty
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


INFORMACJE DLA KLIENTÓW > Poradnictwo zawodowe


PORADNICTWO ZAWODOWE


 

Usługi poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu świadczone są przez doradców zawodowych dla:

 • osób bezrobotnych (w tym osób niepełnosprawnych),
 • osób poszukujących pracy (w tym osób niepełnosprawnych),
 • pracodawców.

Zakres poradnictwa zawodowego

Poradnictwo indywidualne polegające na udzieleniu pomocy w:

 • wyborze zawodu,
 • podwyższeniu kwalifikacji zawodowych,
 • przekwalifikowaniu,
 • sprecyzowaniu charakteru poszukiwanej pracy,
 • analizie barier w celu lepszej adaptacji do wymogów lokalnego rynku pracy, 
 • zaplanowaniu ścieżki kariery zawodowej (IPD – Indywidualny Plan Działania), 
 • diagnozie preferencji zawodowych i predyspozycji osobowych przy pomocy badania testowego KZZ (Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych- narzędzie diagnostyczne opracowane na zlecenie MPiPS na potrzeby poradnictwa zawodowego świadczonego w urzędach pracy).

Poradnictwo grupowe jest skierowane do osób, które chcą:

 • lepiej poznać siebie, własną osobowość, zainteresowania, umiejętności i zdolności,
 • opracować bilans zasobów przydatnych podczas poszukiwania własnego miejsca na rynku pracy.

Osoby zainteresowane będą miały możliwość skorzystania z narzędzi i ćwiczeń pomocnych w diagnozowaniu preferencji i predyspozycji zawodowych. Warsztaty prowadzone są w grupach 16 osobowych przez doradców zawodowych.

Szkolenie z zakresu umięjętności poszukiwania pracy

Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy są przeznaczone dla bezrobotnych lub poszukujących pracy, w tym w szczególności dla osób, które:

 • nie posiadają doświadczenia w poszukiwaniu pracy,
 • utraciły motywację do poszukiwania pracy w związku z długotrwałym nie powodzeniem w jej poszukiwaniu,
 • chcą powrócić na rynek pracy po długim okresie braku aktywności zawodowej.

To szkolenie, w ramach którego osoby zarejestrowane w PUP przez dwa tygodnie uczą się, a następnie przez tydzień praktycznie stosują nabyte umiejętności poszukiwania i uzyskiwania pracy

Cel szkolenia:

 1. Poznanie podstawowych zagadnień dotyczących rynku pracy i mechanizmów, które nimi rządzą.
 2. Określenie i zanalizowanie lokalnego rynku pracy.
 3. Wyposażenie uczestników w umiejętność samodzielnego poszukiwania pracy. 
 4. Wyposażenie uczestników szkolenia w umiejętność oceny własnych cech i predyspozycji zawodowych.
 5. Wyposażenie uczestników w umiejętność opracowywania planu działania. 
 6. Przekazanie uczestnikom wiedzy o rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej.
 7. Wyposażenie uczestników w umiejętność autoprezentacji.
 8. Zastosowanie różnorodnych metod i technik poszukiwania pracy, takie jak:
  - napisanie życiorysu i listu motywacyjnego,
  - przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą,
  - wykorzystanie telefonu podczas poszukiwania pracy,
  - budowanie i wykorzystanie siatki kontaktów.
 9. Nabycie przez uczestników umiejętności szukania ofert pracy.

Czas trwania szkolenia i sposób organizacji:

Uczestnicy przez dwa tygodnie (40 godzin) uczą się, a następnie przez tydzień (40 godzin) praktycznie stosują nabyte umiejętności poszukiwania i uzyskiwania pracy. Szkolenie odbywa się w PUP w Radomiu w Centrum Aktywizacji Zawodowej ul. Ks. Łukasika 3 ( I piętro), pok. 220 i 221

Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia:

Osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu, zainteresowane szkoleniem lub skierowane do udziału w warsztatach przez doradcę zawodowego.

Program szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy:

sesja 1. Pierwszy dzień szkolenia
sesja 2. Metody nauki stosowane podczas szkolenia
sesja 3. Reakcje w trudnych sytuacjach
sesja 4. Kompetencje i predyspozycje zawodowe
sesja 5. Bariery na drodze do zatrudnienia
sesja 6. Zarządzanie sobą podczas poszukiwania zatrudnienia
sesja 7. Analiza rynku pracy
sesja 8. Formy zatrudnienia
sesja 9. Wizytówka zawodowa dokumenty aplikacyjne
sesja 10. Sztuka mówienia i prezentacji
sesja 11. Zachowania asertywne w poszukiwaniu pracy
sesja 12. Oferty na rynku pracy
sesja 13. Przygotowanie do rozmowy z pracodawcą
sesja 14. Rozmowa kwalifikacyjna
sesja 15. Edukacja na rynku pracy
sesja 16. Plan poszukiwania pracy
sesja 17. Podjęcie zatrudnienia
sesja 18. Zakończenie szkolenia

Literatura:
Szkolenie odbywa się na podstawie podręcznika „ Szukam pracy. Program szkolenia w klubie pracy” autorstwa Elżbiety Liwosz, Małgorzaty Nowak i Katarzyny Pankiewicz, rekomendowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 


Świadomość posiadanych mocnych stron, a także znajomość obszarów, które należy jeszcze rozwijać gwarantuje sukces na rynku pracy.
 


Informacja Indywidualna polegająca na udzieleniu informacji o:

 • zawodach
 • rynku pracy
 • instytucjach edukacyjnych
 • możliwościach szkolenia.

Informacja grupowa realizowana jest w formie spotkania informacyjnego i dotyczy :

 • usług rynku pracy,
 • sytuacji na rynku pracy,
 • możliwości podejmowania własnej działalności gospodarczej.

Informacja i doradztwo dla pracodawców - doradcy zawodowi:

 • pomagają w określeniu wymagań stawianych kandydatom na zgłoszone miejsce pracy,
 • udostępniają pracodawcom informacje o bezrobotnych z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych,
 • wstępnie określają profil zainteresowań i uzdolnień zawodowych kierowanych bezrobotnych i poszukujących pracy,
 • określają przydatności zawodową do pracy wskazanych bezrobotnych lub poszukujących pracy, poprzez skierowanie na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie,
 • proponują kierunek szkolenia, który umożliwi osobom bezrobotnym uzyskanie odpowiednich kwalifikacji, potrzebnych do uzyskania zatrudnienia na oferowanym stanowisku pracy,
 • służą pomocą wobec pracodawców w doborze kandydatów do pracy poprzez określanie wymagań dotyczących stanowiska pracy zgłoszonego w ofercie pracy do urzędu pracy, a także dokonując doboru kandydatów spośród bezrobotnych lub poszukujących pracy na zgłoszone w ofercie stanowisko pracy.


Poradnictwo zawodowe jest usługą bezpłatną!
 


DORADCY ZAWODOWI ZAPRASZAJĄ DO WSPÓŁPRACY 
 


Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu
Przyjęcia interesantów : I piętro pok. 218, 219, 222, 223,224
oraz pod numerem telefonu (048) 363 99 57 do 59


Bank programów:

Poniżej znajduje się załącznik do pobrania: Terminarz warsztatów poradnictwa grupowego, informacji grupowej oraz Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy na poszczególne kwartały roku 2017.

Ilość odwiedzin: 104645
Nazwa dokumentu: Poradnictwo zawodowe
Osoba, która wytworzyła informację: Mariola Bocheńska
Osoba, która odpowiada za treść: Mariola Bocheńska
Osoba, która wprowadzała dane: Dorota Wojtala
Data wytworzenia informacji: 2009-01-20 07:58:09
Data udostępnienia informacji: 2009-01-20 07:58:09
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-01 09:26:00

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner