logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Radom
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 AKTUALNOŚCI
minus Ochrona Danych Osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY
minus Dane podstawowe
   minus Dyrekcja Urzędu
   minus Spis telefonów
   minus Przedziały literowe obsługi
   minus Numery rachunków bankowych
minus Skargi i wnioski
plus Filie urzędu
plus Struktura organizacyjna
minus Zarządzenia Dyrektora PUP
minus Zadania i status prawny PUP
minus Rejestry, Ewidencje, Archiwa
 OFERTY PRACY
minus Oferty regionalne
minus Oferty pracy za granicą
minus EURES
 USŁUGI ELEKTRONICZNE
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Usługi elektroniczne PSZ
 PRAWO PRACY
minus Ustawy
minus Obowiązujące akty prawne
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Podmioty ekonomii społecznej
minus Podmioty
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


POWIATOWY URZĄD PRACY > Dane podstawowe > Spis telefonów

   
Spis telefonów Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu
 

 Piętro Pokój Stanowisko Numer telefonu
Zakres zadań /
czynności

 
  Parter 114 Centrala

(48) 363-99-57/58/59
(48) 384-20-74/75
(48) 360-25-03
(48) 360-59-77

(48) 386-71-14
(48) 385-51-51

 
 III 404 Sekretariat
Dyrektor
Z-ca Dyrektora
Główny Księgowy
tel:(48) 384-20-80
(48) 386-70-44
fax:(48) 363-48-73
sekretariat@pupradom.pl

 
 
 Parter 114 Kancelaria (48) 384-20-74 / 75
wew. 113

(48) 386-71-13
kancelaria@pupradom.pl
 

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
 
  I 215 Kierownik (48) 384-20-71
(48) 386-72-15
 

DZIAŁ DS. POŚREDNICTWA PRACY
 
  I 215 Kierownik
Z-ca Kierownika
(48) 384-20-71
(48) 386-72-15
Kierowanie działalnością
działu ds. Pośrednictwa Pracy
I 214  Pośrednicy pracy (48) 384-20-95
(48) 386-72-14
Przyjmowanie ofert pracy od pracodawców
I 216/238 (48) 386-72-16
(48) 386-72-38
Zatrudnianie cudzoziemców
Parter 132 (48) 386-71-32 Współpraca z MOPS ws. aktywizacji dłużników alimentacyjnych, zgłoszenia braku gotowości do podjęcia zatrudnienia, zwolnienia grupowe, monitoring zawodów deficytowych, kontakty z pracodawcami, oferty pracy EURES i za granicą.
Parter 128

(48) 384-20-89
(48) 386-71-28

Oferty Pracy
Branża Budowlana (bez hydraulików i operatorów maszyn budowlanych) 
Parter 129 (48) 384-20-89
(48) 386-71-29

 
Oferty Pracy
Kierowcy, mechanicy samochodowi, blacharze, lakiernicy, diagności samochodowi, służby mundurowe, pracownicy ochrony, operatorzy maszyn budowlanych, hydraulicy, monterzy instalacji sanitarnych 
 Parter 130 (48) 384-20-89
(48) 386-71-30

 
Oferty Pracy
Mechanicy, elektrycy, elektronicy, informatycy, graficy, tokarze, ślusarze, frezerzy, spawacze, poligrafia
Parter  131 (48) 384-20-89
(48) 386-71-31

 
Oferty Pracy
Branża krawiecka, obuwnicza i kaletnicza, garbarstwo, ubezpieczenia, BHP, stolarze, tapicerzy, hutnicy szkła
 Parter 133 (48) 384-20-88
(48) 386-71-33
Oferty Pracy
Sprzedawcy, magazynierzy, przedstawiciele handlowi, operatorzy wózków widłowych, marketing
 Parter 134 (48) 384-20-88
(48) 386-71-34

 
Oferty Pracy
Proste prace w przemyśle, sprzątaczki, dozorcy, robotnicy gospodarczy, palacze, 
bez zawodu
Parter  135 (48) 384-20-93
(48) 386-71-35

 
Oferty Pracy
Gastronomia, hotelarstwo, przemysł spożywczy, fryzjerstwo, kosmetyczki, rolnictwo i ogrodnictwo, ochrona środowiska, salowe, opiekunki osób, ochrona zdrowia, nauczyciele przedszkola, nauczyciele nauczania początkowego, chemicy
 Parter 136 (48) 384-20- 93
(48) 386-71-36

 
Oferty Pracy
Edukacja, nauka, administracja, prawo, ekonomia
 Parter 124

(48) 386-71-24
 

Oferty Pracy dla osób niepełnosprawnych

DZIAŁ WSPIERANIA ZATRUDNIENIA
 
 I 208 Kierownik (48) 384-20-72
(48) 386-72-08
 
Parter 115
116
 

(48) 386-71-15
(48) 386-71-16
(48) 386-71-17

Dodatki aktywizacyjne,  EFS- decyzje dotyczące staży
 I 212 Stanowisko ds. instrumentów aktywizujących  (48) 386-72-12 Prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne
 I

204
205
207

(48) 386-72-04
(48) 386-72-05
(48) 386-72-06
Staże, refundacja -30, dofinansowanie +50, bony na zasiedlenie
 I 209
233
(48) 386-72-09
(48) 386-72-33
Refundacja kosztów doposażenia i wyposażenia stanowisk pracy dla bezrobotnych oraz udzielanie  dotacji osobom bezrobotnym na podjęcie własnej działalności gospodarczej
 I 231
232
(48) 386-72-31
(48) 386-72-32
Refundacja kosztów doposażenia i wyposażenia stanowisk pracy dla pracodawców oraz udzielanie  dotacji osobom bezrobotnym na podjęcie własnej działalności gospodarczej
   
  REFERAT DS. PROGRAMÓW

 
208 Kierownik (48) 384-20-72
(48) 386-72-08
 
I 206 Stanowisko ds. Programów (48) 386-72-06 Opracowanie i realizacja programów z zakresu promocji zatrudnienia

DZIAŁ DS. PORADNICTWA ZAWODOWEGO I SZKOLENIA BEZROBOTNYCH
 
I 217 Kierownik (48) 384-20-70
(48) 386-72-17
 
I 227
228
229
230
Stanowisko ds. Szkoleń (48) 386-72-29
(48) 386-72-27
Szkolenia osób bezrobotnych - grupowe i indywidualne, oraz przygotowanie zawodowe dorosłych
I 218
219
222
223
224
Doradcy zawodowi (48) 386-72-18
(48) 386-72-19
(48) 386-72-22
(48) 386-72-23
(48) 386-72-24
Poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe
I 220
221
Klub Pracy (48) 386-72-20
(48) 386-72-21
 

DZIAŁ EWIDENCJI I ŚWIADCZEŃ
 
I  236 Kierownik
Z-ca Kierownika
(48) 384-20-73  
I 236   (48) 384-20-73 Transfery zasiłków
Parter  106 Stanowisko ds. Ewidencji i Świadczeń (48) 386-71-06 Przedział literowy
 A-B-C-Ć-D
Parter 102 (48) 386-71-02  Przedział literowy
 K
Parter 125 (48) 386-71-25  Przedział literowy
  R-S-Ś
Parter 126 (48) 386-71-26 Przedział literowy
  P-Sz-T
Parter 127 (48) 386-71-27 Przedział literowy
  U-W-Z-Ź-Ż
Parter 103 Rejestracja elektroniczna (48) 386-71-03 M-N
Parter 104 (48) 386-71-04 I-J-L-Ł-O
Parter 105 (48) 386-71-05 E-F-G-H
Parter 124 Stanowisko ds. Ewidencji i Świadczeń dla osób niepełnosprawnych (48) 386-71-19
(48) 386-71-24
Obsługa osób niepełnosprawnych
Parter 120 Stanowisko ds. Ewidencji i Świadczeń (48) 386-71-20
(48) 386-71-22
Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy
    
REFERAT DS. LIST I KOREKT

 
Parter 109 Kierownik (48) 386-71-09  
Parter 110   (48) 386-71-09  
   
  REFERAT PRAWNY

 
I 226 Kierownik (48) 386-72-26  
I 234 Stanowisko ds. Niezależnie Pobranych Świadczeń (48) 386-72-34 Zwroty nienależnie pobranych świadczeń
I 234 Stanowisko ds. Windykacji Administracyjnej (48) 386-72-34 Egzekucja administracyjna nienależne pobranych świadczeń
I 225 Stanowisko ds. Odwołań (48) 386-72-25 Odwołania od decyzji administracyjnych
  
   DZIAŁ DS. ORGANIZACJI I KOORDYNACJI

 
IV 501 Kierownik (48) 384-20-84
(48) 386-70-51
Przyjmowanie skarg i wniosków
IV 502 Stanowisko ds. organizacyjnych (48) 386-70-52 Przyjmowanie skarg i wniosków, obsługa, przygotowywanie i podpisywanie umów z kontrahentami
IV 504 Stanowisko ds. Naliczania Okresów Składkowych (48) 386-70-54 Sporządzanie informacji RP7
IV 503 Stanowisko ds. Statystyki (48) 386-70-53 Statystyczne informacje na temat struktury i poziomu bezrobocia
 I 107
237
Stanowisko ds. Ubezpieczeń Zdrowotnych (48) 386-71-07
(48) 386-72-37
Dokonywanie korekt w dokumentach zgłoszeniowych i wyrejestrowujących z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych za osoby bezrobotnie
Niski parter 606-
608
Stanowisko ds. Archiwizacji (48) 384-20-74/75 wew. 606, 607, 608 Archiwizacja dokumentacji osób bezrobotnych

STANOWISKO DS. WINDYKACJI SĄDOWEJ
 
Parter 139 Stanowisko ds. Windykacji Sądowej (48) 386-71-39 Egzekwowanie należności na podstawie tytułów wykonawczych

DZIAŁ DS. FINANSOWO - KSIĘGOWYCH 
 
II 302 Zastępca Kierownika Działu ds. Funduszu Pracy (48) 384-20-87
(48) 386-70-32
 
II 301
303
304
Stanowisko ds. EFS (48) 386-70-31
(48) 386-70-33
(48) 386-70-34
 
II 306 Stanowisko ds. Budżetu (48) 386-70-36  

     REFERAT DS. KADR I PŁAC
 
506 Kierownik (48) 386-70-56  

STANOWISKO DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 
Parter 139 Stanowisko ds. Zamówień Publicznych (48) 386-71-39
Kom. 784-566-401
 

STANOWISKO DS. PROMOCJI ZATRUDNIENIA
 
III  405    (48) 384-20-80
(48) 386-70-44
dariuszstrzelec@wp.pl
 

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZY 
 
Parter 118  

(48) 386-71-18
mbukowska@pupradom.pl

 

 


Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Pionkach - spis telefonów
 

Stanowisko
 
Numer pokoju Numer wewn. telefonu
SEKRETARIAT / KIEROWNIK 15

(48) 612 55 00
(48) 326 17 13
(48) 326 17 12

(48) 312 13 91
Faks (48) 612 35 75
pionki@pupradom.pl

wew.10

Informatyk 15 wew. 10
Obsługa i rejestracja osób bezrobotnych
i poszukujących pracy, wypłaty zasiłków
3 wew. 11/13/14/24/26
Stanowisko prawne 3  
Archiwum 5/4 wew. 22/28
Księgowość 12 wew. 15
Pośrednicy pracy 6 wew. 16
16 wew. 18
Refundacja kosztów doposażenia
i wyposażenia stanowisk pracy
dla bezrobotnych
8 wew. 17
Staże, prace interwencyjne 8 wew. 17
Dotacje dla osób bezrobotnych na podjęcie
własnej działalności gospodarczej,
roboty publiczne
8 wew. 17
Poradnictwo zawodowe 17 wew. 19
Szkolenia osób bezrobotnych
- grupowe i indywidualne,
przygotowanie zawodowe dorosłych
7 wew. 23
Pracownicy odpowiedzialni
za utrzymanie czystości
11  

 

Ilość odwiedzin: 184479
Nazwa dokumentu: Spis telefonów
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Stanik
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Stanik
Osoba, która wprowadzała dane: Dorota Wojtala
Data wytworzenia informacji: 2009-11-06 07:50:37
Data udostępnienia informacji: 2009-11-06 07:50:37
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-13 12:33:03

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner