logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Radom
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 AKTUALNOŚCI
minus Ochrona Danych Osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
minus Skargi i wnioski
plus Filie urzędu
plus Struktura organizacyjna
minus Zarządzenia Dyrektora PUP
minus Zadania i status prawny PUP
minus Rejestry, Ewidencje, Archiwa
 OFERTY PRACY
minus Oferty regionalne
minus Oferty pracy za granicą
minus EURES
 USŁUGI ELEKTRONICZNE
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Usługi elektroniczne PSZ
 PRAWO PRACY
minus Ustawy
minus Obowiązujące akty prawne
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Podmioty ekonomii społecznej
minus Podmioty
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


INFORMACJE DLA KLIENTÓW > Pośrednictwo pracy


POŚREDNICTWO PRACY 


 

 Pośrednictwo pracy polega na udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w znalezieniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych. Pośrednictwo pracy prowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu jest nieodpłatne.

  Powiatowy urząd pracy przyjmuje od pracodawców oferty pracy i udostępnia je osobom zainteresowanym, poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz w internetowej bazie ofert pracy. Powiatowe urzędy pracy zobowiązane są do podawania do publicznej wiadomości każdego wolnego miejsca pracy zgłoszonego przez pracodawcę.

   Pośrednictwo pracy realizowane jest zgodnie z zasadami: dostępności, dobrowolności, równości i jawności, przez co należy rozumieć, że dostęp do tych usług może mieć każdy bezrobotny, poszukujący pracy i pracodawca, a korzystanie z usługi jest dobrowolne i niezależne od płci, wieku, niepełnosprawności, rasy, pochodzenia etnicznego, narodowości, orientacji seksualnej, przekonań politycznych, wyznania, religii lub przynależności związkowej osoby zainteresowanej.

  Bezrobotni i poszukujący pracy mogą uzyskać od pośredników pracy:
• informacje o ofertach pracy,
• pomoc w znalezieniu właściwych dla siebie ofert,
• skierowania do pracy na zgłoszone przez pracodawców miejsca pracy,
• informacje o możliwościach skorzystania z innych usług rynku pracy.

     Pracodawcy mogą uzyskać od pośredników pracy pomoc:
• we właściwym przygotowaniu ofert pracy,
• w upowszechnieniu ofert pracy,
• w doborze kandydatów odpowiadających oczekiwaniom zawartym w ofertach,
a także
• informacje o możliwościach skorzystania z innych usług rynku pracy.

   Pracodawca zgłaszający się do powiatowego urzędu pracy może zgłosić ofertę pracy w jednej z dwóch form:

• Jako ofertę niezawierającą danych umożliwiających identyfikację pracodawcy.

Taka oferta nie zawiera danych teleadresowych pracodawcy jest jednak upowszechniana przez urząd pracy. Na podstawie znajomości wymagań określonych w ofercie i kwalifikacji posiadanych przez osoby bezrobotne czy poszukujące pracy pośrednik pracy dokonuje wstępnego doboru kandydatów i kieruje ich na rozmowę do pracodawcy, który zgłosił ofertę. Skierowanie do pracodawcy może otrzymać także osoba, która jest zainteresowana ofertą i sama zgłosi się do pośrednika pracy, musi jednak spełniać oczekiwania pracodawcy i być zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy.

• Jako ofertę zawierającą dane identyfikacyjne pracodawcy.

Pracodawcy zgłaszającemu ofertę w tej formie zależy na możliwości udostępnienia oferty wszystkim zainteresowanym. Oferta taka zawiera dane teleadresowe, które umożliwiają osobom zainteresowanym samodzielne skontaktowanie się z pracodawcą, bez udziału pośrednika pracy. Z ofert tych mogą korzystać zarówno osoby zarejestrowane jako bezrobotni i poszukujący pracy jak i te, które nie są zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu organizuje także specjalistyczne formy pośrednictwa - giełdy pracy i targi pracy.

• Giełda pracy to spotkanie pracodawców z dobranymi przez pośrednika pracy osobami bezrobotnymi lub poszukującymi pracy, które posiadają kwalifikacje wymagane na stanowiskach pracy zgłoszonych przez tych pracodawców. Pracodawcy w trakcie trwania giełdy sami przeprowadzają rozmowy z bezrobotnymi i rekrutują ich do pracy.

• Targi pracy są organizowane przez powiatowe urzędy pracy dla wielu pracodawców i dają możliwość zaprezentowania przez pracodawców ofert pracy. W czasie targów prowadzone są rozmowy rekrutacyjne.

Ilość odwiedzin: 94759
Nazwa dokumentu: Pośrednictwo pracy
Osoba, która wytworzyła informację: Elżbieta Gołacka
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Gołacka
Osoba, która wprowadzała dane: Dorota Wojtala
Data wytworzenia informacji: 2009-11-18 08:16:40
Data udostępnienia informacji: 2009-11-18 08:16:40
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-13 11:59:36

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner