logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Radom
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 AKTUALNOŚCI
minus Ochrona Danych Osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
minus Skargi i wnioski
plus Filie urzędu
plus Struktura organizacyjna
minus Zarządzenia Dyrektora PUP
minus Zadania i status prawny PUP
minus Rejestry, Ewidencje, Archiwa
 OFERTY PRACY
minus Oferty regionalne
minus Oferty pracy za granicą
minus EURES
 USŁUGI ELEKTRONICZNE
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Usługi elektroniczne PSZ
 PRAWO PRACY
minus Ustawy
minus Obowiązujące akty prawne
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Podmioty ekonomii społecznej
minus Podmioty
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


INFORMACJE DLA KLIENTÓW > Centrum Aktywizacji Zawodowej


CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ


 

Na postawie art. 9b ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) z dniem 1 stycznia 2010 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu powstało Centrum Aktywizacji Zawodowej. 
 

Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) jest to wyodrębniona komórka organizacyjna Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu wykonująca zadania w zakresie określonych w ustawie usług rynku pracy: pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz organizacji szkoleń. CAZ realizuje zadania związane z aktywną polityką rynku pracy. Powstanie Centrum Aktywizacji Zawodowej ma na celu usprawnienie obsługi osób bezrobotnych, szczególnie osób długotrwale bezrobotnych, aby w pełni uczestniczyły w procesie aktywizacji. Współpraca wszystkich kluczowych stanowisk w ramach CAZ będzie sprzyjać podejmowaniu wspólnych działań aktywizujących osoby pozostające bez pracy.

Centrum Aktywizacji Zawodowej mieści się w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu przy ul. ks. Łukasika 3. CAZ jest usytuowany na parterze i na I piętrze urzędu oraz w zmodernizowanej części budynku, w której został zorganizowany Klub Pracy i pokoje doradców zawodowych. W Klubie Pracy bezrobotni mogą uzyskać pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, organizowane są giełdy pracy oraz poradnictwo grupowe.

  W skład Centrum Aktywizacji Zawodowej wchodzą dwa działy:


Dział ds. Pośrednictwa Pracy

Do podstawowych zadań Działu należy pozyskiwanie miejsc pracy oraz udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w znalezieniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych. Współpraca z pracodawcami odbywa się poprzez pomoc w doborze przyszłych pracowników, poprzez organizację giełd pracy i targów pracy.


Dział ds. Poradnictwa Zawodowego i Szkolenia Bezrobotnych

W ramach Działu osoby bezrobotne lub poszukujące pracy mogą skorzystać z pomocy doradcy zawodowego w wyborze zawodu, podwyższenia kwalifikacji zawodowych, przekwalifikowaniu, pomocy w sprecyzowaniu charakteru poszukiwanej pracy, diagnozy preferencji zawodowych i predyspozycji osobowych oraz analizy barier w celu lepszej adaptacji do wymogów lokalnego rynku pracy. W ramach Klubu Pracy będą organizowane zajęcia aktywizacyjne mające na celu udzielenie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy. Drugim zadaniem działu jest organizacja szkoleń, dofinansowywanie studiów podyplomowych, udzielanie pożyczek szkoleniowych oraz organizacja przygotowania zawodowego dorosłych. Działania te mają na celu nabycie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych w celu zwiększenia szans na uzyskanie zatrudnienia.

Ilość odwiedzin: 52366
Nazwa dokumentu: Centrum Aktywizacji Zawodowej
Osoba, która wytworzyła informację: Elżbieta Gołacka
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Gołacka
Osoba, która wprowadzała dane: Dorota Wojtala
Data wytworzenia informacji: 2010-01-05 11:28:33
Data udostępnienia informacji: 2010-01-05 11:28:33
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-28 14:07:25

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner