logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Radom
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 AKTUALNOŚCI
minus Ochrona Danych Osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
minus Skargi i wnioski
plus Filie urzędu
plus Struktura organizacyjna
minus Zarządzenia Dyrektora PUP
minus Zadania i status prawny PUP
minus Rejestry, Ewidencje, Archiwa
 OFERTY PRACY
minus Oferty regionalne
minus Oferty pracy za granicą
minus EURES
 USŁUGI ELEKTRONICZNE
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Usługi elektroniczne PSZ
 PRAWO PRACY
minus Ustawy
minus Obowiązujące akty prawne
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Podmioty ekonomii społecznej
minus Podmioty
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A APROJEKT "POWRÓT KOBIET NA RYNEK PRACY 


 

Projekt "Powrót kobiet na rynek pracy" współfinansowany jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

„Projekt „Powrót kobiet na rynek pracy”
(Poddziałanie 7.2.1 POKL)”

 

Filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Radomiu, w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Radomiu i Szydłowcu, rozpoczyna realizację projektu „Powrót kobiet na rynek pracy”, w ramach Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zgłoszenia do udziału w projekcie będą przyjmowane od 29.12.2010r. do 14.01.2011r.

W projekcie „Powrót kobiet na rynek pracy” będzie uczestniczyć 40 kobiet powracających na rynek pracy po urlopie macierzyńskim i/lub wychowawczym, mieszkających na terenie Miasta Radomia i powiatu radomskiego (30 kobiet) oraz powiatu szydłowieckiego (10 kobiet).

Projekt obejmuje: 

1. Warsztaty psychologiczne

2. Doradztwo indywidualne i grupowe

3. Szkolenia z zakresu:

- obsługi komputera i internetu oraz kasy fiskalnej (obowiązkowe, dla wszystkich uczestniczek projektu)

oraz (jedno, do wyboru): 

- księgowości komputerowej i pracownika kadrowo-płacowego

- pracownika administracyjno-biurowego z elementami sprzedaży

- kosmetyki

- fryzjerstwa

- profesjonalnej sekretarki/asystentki

4. Doradztwo prawne

5. Warsztaty z wizażu i stylizacji

6. Wsparcie pośrednika pracy w poszukiwaniu zatrudnienia

Uczestniczki projektu będą miały zapewnioną opiekę na dziećmi, zwrot kosztów dojazdu oraz ciepły posiłek.

Warunkiem udziału w rekrutacji jest złożenie osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu (pokój nr 131, 135 lub 136) lub Szydłowcu (pokój nr 14) - w zależności od miejsca zamieszkania - w godzinach 8.00 – 15.00 następujących dokumentów rekrutacyjnych:

  • ankiety zgłoszeniowej (załączonej poniżej) 

oraz

  • zaświadczenia z PUP o posiadaniu statusu osoby zarejestrowanej jako bezrobotna,
  • kopii dowodu osobistego
  • kopii ostatniego świadectwa pracy i/lub kopii skróconego aktu urodzenia dziecka.

Wpis na listę kandydatek chętnych do udziału w projekcie będzie poprzedzony wstępną weryfikacją ankiety zgłoszeniowej pod kątem spełnienia kryterium grupy docelowej. Wybrana w ten sposób grupa kobiet zostanie zaproszona na rozmowy kwalifikacyjne.

Uwaga! 
Kandydatka powinna wypełnić wszystkie pola ankiety zgłoszeniowej, w przeciwnym razie nie zostanie dopuszczona do dalszego etapu rekrutacji.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji oraz realizacji projektu zawarte są w Regulaminie naboru i rekrutacji oraz udzielania wsparcia w ramach projektu „Powrót kobiet na rynek pracy”, który znajduje się poniżej, w formie załącznika.

Informacje można również uzyskać w biurze projektu w Radomiu:
ul. Mokra 2, 26-600 Radom
tel. (48) 368-97-11

oraz w siedzibach partnerów projektu:

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu
ul. ks. Łukasika 3,
tel. /48/ 384 20 74(75) lub 363-99-57(59) wew. 131, 135, 136

Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu,
ul. Metalowa 7,
tel. /48/ 617 63 25, 617 11 64, wew. 37 lub 16

Załączniki do pobrania: 2010-12-30 09:39:13 - Ankieta zgłoszeniowa (315.08 kB)
2010-12-30 09:39:47 - Regulamin rekrutacji i naboru (4.50 MB)

Ilość odwiedzin: 15914
Nazwa dokumentu: Projekt „Powrót kobiet na rynek pracy” (Poddziałanie 7.2.1 POKL)
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która wprowadzała dane: Dorota Wojtala
Data wytworzenia informacji: 2010-12-28 14:10:17
Data udostępnienia informacji: 2010-12-28 14:10:17
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-21 09:49:05

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner