logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Radom
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 AKTUALNOŚCI
minus Ochrona Danych Osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
minus Skargi i wnioski
plus Filie urzędu
plus Struktura organizacyjna
minus Zarządzenia Dyrektora PUP
minus Zadania i status prawny PUP
minus Rejestry, Ewidencje, Archiwa
 OFERTY PRACY
minus Oferty regionalne
minus Oferty - ogłoszenia
minus Oferty pracy za granicą
minus EURES
 INFORMACJE DLA KLIENTÓW
plus Rejestracja osoby bezrobotnej
minus Rejestracja poszukującego pracy
minus Ubezpieczenie zdrowotne
minus Poradnictwo zawodowe
minus Pośrednictwo pracy
minus Szkolenia
minus Przygotowanie zawodowe dorosłych
minus Finansowanie studiów podyplomowych
minus Trójstronna umowa szkoleniowa
minus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Kryteria przyznawania refundacji
minus Zwroty kosztów przejazdu i zakwaterowania
minus Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów
minus Projekty PUP
   minus Badanie Radomskiego Rynku Pracy
   minus PROJEKT "INICJATYWA" PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
   plus EFS SPO RZL 2004 - 2006
   minus Mazowsze 2007
   minus Partnerstwa EFS
   minus Badanie ankietowe osób bezrobotnych
   minus Realizacje IKD oraz DS w 2007 roku
   minus Mazowsze 2008
   minus Profesjonalni - Program Operacyjny Kapitał Ludzki
   minus Profesjonalny Urząd 6.1.2 POKL
   minus "Aktywni na rynku pracy" Poddziałanie 7.2.1 POKL
   minus Program Aktywizacji Zawodowej osób do 30 roku życia
   minus Projekt „Powrót kobiet na rynek pracy” (Poddziałanie 7.2.1 POKL)
   minus MOBILNY RADOM- staże dla bezrobotnych w Niemczech
   minus Projekt: Nowa Szansa
   minus Partnerstwo dla pracy
   minus Projekt "CZAS NA START"
   minus PO WER
   minus RPO WM 2015 - 2016
   minus RPO WM 2017 - 2018
minus Zasady przyznawania pomocy państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych
minus Centrum Aktywizacji Zawodowej
minus Transfer zasiłku
minus Platforma SEPI
minus Bezpłatne przejazdy
 USŁUGI ELEKTRONICZNE
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Usługi elektroniczne PSZ
 PRAWO PRACY
minus Ustawy
minus Obowiązujące akty prawne
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Podmioty ekonomii społecznej
minus Podmioty
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


INFORMACJE DLA KLIENTÓW > Projekty PUP > Projekt: Nowa Szansa


PROJEKT "NOWA SZANSA" 


 

 NOWA SZANSA 
projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

   Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu od 01.01.2013 roku realizuje projekt pn. „NOWA SZANSA” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

   Projekt trwa do 31.12.2013 roku i bierze w nim udział 50 osób długotrwale bezrobotnych w tym 25 osób po 50 roku życia oraz 6 osób niepełnosprawnych.

Ogólna wartość projektu wynosi: 546.500,00 PLN 
Wielkość dofinansowania z POKL: 100%

Dla każdego uczestnika projektu przewidziano 4 działania aktywizacyjne: 

  1. Indywidualny Plan Działania (IPD) – pozwoli określić cele oraz ścieżkę zawodową uczestników
  2. Szkolenie z zakresu Technik Aktywnego Poszukiwania Pracy – uczestnicy nabędą niezbędne umiejętności oraz wiedzę na temat skutecznego poszukiwania zatrudnienia oraz poruszania się na rynku pracy
  3. Szkolenia zawodowe – pozwalające zwiększyć kwalifikacje zawodowe uczestników w jednym z trzech tematów: Pracownik ochrony fizycznej osób i mienia I stopnia, Podstawy obsługi komputera, Internetu i kasy fiskalnej, Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat.B
  4. Staże – uczestnicy przez 6 miesięcy nabędą doświadczenie zawodowe oraz praktyczne umiejętności


Więcej informacji na temat projektu:
Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu
ul. Ks. Łukasika 3 26-600 Radom
Tel.: (48) 363 99 57 wew. 206
E-mail.: programy@pupradom.pl

Ilość odwiedzin: 8645
Nazwa dokumentu: Projekt: Nowa Szansa
Osoba, która wytworzyła informację: Łukasz Dąbrowski
Osoba, która odpowiada za treść: Łukasz Dąbrowski
Osoba, która wprowadzała dane: Dorota Wojtala
Data wytworzenia informacji: 2013-03-05 10:25:57
Data udostępnienia informacji: 2013-03-05 10:25:57
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-21 09:33:35

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner