logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Radom
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 AKTUALNOŚCI
minus Obowiązujące stawki zasiłków
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
minus Skargi i wnioski
plus Filie urzędu
plus Struktura organizacyjna
plus Powiatowa Rada Rynku Pracy
minus Zarządzenia Dyrektora PUP
minus Zadania i status prawny PUP
minus Rejestry, Ewidencje, Archiwa
 OFERTY PRACY
minus Oferty regionalne
minus Oferty - ogłoszenia
minus Oferty pracy za granicą
minus EURES
 INFORMACJE DLA KLIENTÓW
plus Rejestracja osoby bezrobotnej
minus Rejestracja poszukującego pracy
minus Ubezpieczenie zdrowotne
minus Poradnictwo zawodowe
minus Pośrednictwo pracy
minus Szkolenia
minus Przygotowanie zawodowe dorosłych
minus Finansowanie studiów podyplomowych
minus Trójstronna umowa szkoleniowa
minus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Kryteria przyznawania refundacji
minus Zwroty kosztów przejazdu i zakwaterowania
minus Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów
plus Projekty PUP
minus Zasady przyznawania pomocy państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych
minus Centrum Aktywizacji Zawodowej
minus Transfer zasiłku
minus Platforma SEPI
minus Bezpłatne przejazdy
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
minus Barometr zawodów
minus Stan i struktura bezrobocia
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 USŁUGI ELEKTRONICZNE
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Usługi elektroniczne PSZ
 PRAWO PRACY
minus Ustawy
minus Obowiązujące akty prawne
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Rejestracja i obsługa petenta
minus Wniosek o wydanie zaświadczenia
minus Refundacje
minus Bon na zasiedlenie
minus Staże
minus Zgłoszenie wolnego miejsca pracy
minus Przygotowanie Zawodowe Dorosłych
minus Dodatek aktywizacyjny
plus Zatrudnienie cudzoziemców
minus Stypendium z tytułu podjęcia nauki
minus Ponowne wykorzystywanie
minus Dostęp do informacji publicznej
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Podmioty ekonomii społecznej
minus Podmioty
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


POWIATOWY URZĄD PRACY > Skargi i wnioski


SKARGI I WNIOSKI 


 

Skargi i wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu można składać na kilka sposobów:

  • Osobiście w Kancelarii PUP pok. 137, od poniedziałku do piątku - 7.30 - 15.30;
  • pocztą elektroniczną na adres e-mail: kancelaria@pupradom.plsekretariat@pupradom.pl ; 
  • faksem na nr (48) 363-48-73; 
  • pisemnie na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom ; 
  • za pomocą wniosku opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu www.praca.gov.pl
  • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu na platformie ePUAP www.epuap.gov.pl
  • bądź też poprzez kontakt telefoniczny pod numerem tel ( 48) 384-20-74/75 wew. 502, lub osobisty z Działem ds. Organizacji i Koordynacji – pok. 501, 502 , codziennie w godzinach urzędowania.

 

PODSTAWA PRAWNA

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz przepisy Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.)

Skargi i wnioski, zarówno te nadsyłane pocztą jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym - kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska, oraz adresu pocztowego pozostawione zostaną bez rozpoznania (§ 8 pkt 1).

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu nie udziela odpowiedzi na listy i e-maile anonimowe, oraz nieopatrzone adresem pocztowym.

 

Sposób przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków

 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 10:00 - 16:00. W przypadku, gdy na poniedziałek przypada dzień wolny od pracy, dniem przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków, jest następny dzień pracy.

 
Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godzinach od 10:00 - 16:00.  W przypadku, gdy na czwartek przypada dzień wolny od pracy, dniem przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków, jest następny dzień pracy.

 

Na spotkanie można zapisać się osobiście w siedzibie
Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu w sekretariacie - pok. 404.
lub telefonicznie pod numerem (48) 384-20-80.

 

Kierownicy wszystkich komórek organizacyjnych, Filii oraz pracownicy Urzędu, przyjmują interesantów w ramach swoich kompetencji, codziennie w godzinach urzędowania.

 

Osoby posługujące się językiem migowym mogą wysłać swoje zgłoszenie na adres poczty elektronicznej: sekretariat@pupradom.pl przynajmniej jeden dzień przed planowaną wizytą.

Załączniki do pobrania: 2014-03-18 09:03:22 - Druk protokołu z ustnego przyjęcia skargi / wniosku (153.83 kB)

Ilość odwiedzin: 17567
Nazwa dokumentu: Skargi i wnioski
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Stanik
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Stanik
Osoba, która wprowadzała dane: Dorota Wojtala
Data wytworzenia informacji: 2014-03-18 08:45:33
Data udostępnienia informacji: 2014-03-18 08:45:33
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-01 14:46:11

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner