logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Radom
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 AKTUALNOŚCI
minus Ochrona Danych Osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
minus Skargi i wnioski
plus Filie urzędu
plus Struktura organizacyjna
minus Zarządzenia Dyrektora PUP
minus Zadania i status prawny PUP
minus Rejestry, Ewidencje, Archiwa
 OFERTY PRACY
minus Oferty regionalne
minus Oferty pracy za granicą
minus EURES
 USŁUGI ELEKTRONICZNE
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Usługi elektroniczne PSZ
 PRAWO PRACY
minus Ustawy
minus Obowiązujące akty prawne
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Podmioty ekonomii społecznej
minus Podmioty
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


POWIATOWY URZĄD PRACY > Skargi i wnioski


SKARGI I WNIOSKI 


 

Skargi i wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu można składać na kilka sposobów:

  • Osobiście w Kancelarii PUP pok. 137, od poniedziałku do piątku - 7.30 - 15.30;
  • pocztą elektroniczną na adres e-mail: kancelaria@pupradom.plsekretariat@pupradom.pl ; 
  • faksem na nr (48) 363-48-73; 
  • pisemnie na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom ; 
  • za pomocą wniosku opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu www.praca.gov.pl
  • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu na platformie ePUAP www.epuap.gov.pl
  • bądź też poprzez kontakt telefoniczny pod numerem tel ( 48) 384-20-74/75 wew. 502, lub osobisty z Działem ds. Organizacji i Koordynacji – pok. 501, 502 , codziennie w godzinach urzędowania.

 

PODSTAWA PRAWNA

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz przepisy Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.)

Skargi i wnioski, zarówno te nadsyłane pocztą jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym - kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska, oraz adresu pocztowego pozostawione zostaną bez rozpoznania (§ 8 pkt 1).

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu nie udziela odpowiedzi na listy i e-maile anonimowe, oraz nieopatrzone adresem pocztowym.

 

Sposób przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków

 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 10:00 - 16:00. W przypadku, gdy na poniedziałek przypada dzień wolny od pracy, dniem przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków, jest następny dzień pracy.

 
Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godzinach od 10:00 - 16:00.  W przypadku, gdy na czwartek przypada dzień wolny od pracy, dniem przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków, jest następny dzień pracy.

 

Na spotkanie można zapisać się osobiście w siedzibie
Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu w sekretariacie - pok. 404.
lub telefonicznie pod numerem (48) 384-20-80.

 

Kierownicy wszystkich komórek organizacyjnych, Filii oraz pracownicy Urzędu, przyjmują interesantów w ramach swoich kompetencji, codziennie w godzinach urzędowania.

 

Osoby posługujące się językiem migowym mogą wysłać swoje zgłoszenie na adres poczty elektronicznej: sekretariat@pupradom.pl przynajmniej jeden dzień przed planowaną wizytą.

 

Pouczenie związane z wejściem w życie przepisów RODO

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu ul. Księdza Andrzeja Łukasika 3 26-612 Radom reprezentowany przez Dyrektora Urzędu.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, adres e-mail: iod@comp-net.pl. Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, nie będą wykorzystywane w celu profilowania. Administrator danych nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania. Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku.

Załączniki do pobrania: 2018-06-14 13:57:59 - Druk protokołu z ustnego przyjęcia skargi / wniosku (29.50 kB)

Ilość odwiedzin: 20087
Nazwa dokumentu: Skargi i wnioski
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Stanik
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Stanik
Osoba, która wprowadzała dane: Dorota Wojtala
Data wytworzenia informacji: 2014-03-18 08:45:33
Data udostępnienia informacji: 2014-03-18 08:45:33
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-14 14:01:03

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner