logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Radom
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 AKTUALNOŚCI
minus Ochrona Danych Osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
minus Skargi i wnioski
plus Filie urzędu
plus Struktura organizacyjna
minus Zarządzenia Dyrektora PUP
minus Zadania i status prawny PUP
minus Rejestry, Ewidencje, Archiwa
 OFERTY PRACY
minus Oferty regionalne
minus Oferty pracy za granicą
minus EURES
 USŁUGI ELEKTRONICZNE
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Usługi elektroniczne PSZ
 PRAWO PRACY
minus Ustawy
minus Obowiązujące akty prawne
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Podmioty ekonomii społecznej
minus Podmioty
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


INFORMACJE DLA KLIENTÓW > Projekty PUP > RPO WM 2017 - 2018


PRO WM 2017 - 2018   


 

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu realizuje projekt:
„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie radomskim i m. Radom (II)”
współfinansowanym z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2014 – 2020

 

Celem projektu jest Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i powyżej należących do grup defaworyzowanych pozostających bez pracy w powiecie radomskim i m. Radom.

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 – 31.12.2018
Kwota dofinansowanie projektu z UE: 12 071 018,75 PLN

W pierwszej kolejności do projektu rekrutowane będą osoby bezrobotne należące do niżej wymienionych kategorii:

  • Osoby posiadające orzeczenie o NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
  • Osoby DŁUGOTRWALE BEZROBOTNE (nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy)
  • Osoby w wieku POWYŻEJ 50 LAT

Uczestnicy projektu mogą skorzystać z następujących form wsparcia: 

  • Pośrednictwo Pracy i/lub Poradnictwo Zawodowe
  • Dotacja na podjęcie działalności gospodarczej
  • Staż
  • Szkolenia
  • Refundacja kosztów utworzenia stanowiska pracy.


Więcej informacji nt. realizowanych projektów w siedzibie PUP w Radomiu pok. 114, 206
Tel.: 48 385 51 51
lub 48 363 99 57 wew. 206

 


Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie radomskim i m. Radom (II)” realizowany w ramach RPO WM 2014-2020
Oś Priorytetowa VIII – Rozwój rynku pracy
Działanie 8.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty pozakonkursowe

Ilość odwiedzin: 3413
Nazwa dokumentu: RPO WM 2017 - 2018
Osoba, która wytworzyła informację: Łukasz Dąbrowski
Osoba, która odpowiada za treść: Łukasz Dąbrowski
Osoba, która wprowadzała dane: Dorota Wojtala
Data wytworzenia informacji: 2017-03-21 09:15:18
Data udostępnienia informacji: 2017-03-21 09:15:18
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-21 09:27:56

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner